Spoločnosť P.Z.M., spol. s r.o. vznikla v roku 2008 pretransformovaním živnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným. Činnosť firmy je zameraná na komplexné dodávky v oblasti vzduchotechniky, klimatizácie, chladenia a vykurovania.

Spoločnosť zabezpečuje:

  • technické poradenstvo a konzultačnú činnosť
  • komplexné dodávky na kľúč
  • záručný a pozáručný servis

Prvoradým cieľom spoločnosti je spokojnosť zákazníka a kvalita dodávok a služieb. Najviac zákazníkov firma získava v oblasti klimatizácie a vetrania:

  • bytov a domov
  • kancelárií
  • priemyselných prevádzok
  • obchodných priestorov
  • zdravotníckych zariadení
  • špecializovaných monofunkčných a polyfunkčných objektov
  • stravovacích a reštauračných objektov

Sprievodným javom expanzie firmy je aj rozširovanie jej činnosti obsahovo a teritoriálne.

V rokoch 2003-2008 sme sa podieľali na zákazkach hlavne dodavateľským spôsobom - dodávky distribučných elementov, VZT a klimatizačných zariadení. Od roku 2008 na stavbách zabezpečujeme dodávky profesií ZTI, ÚK, CHL, VZT, ELI a MaR, čím vychádzame v ústrety investorom a objednávateľom, ktorí majú pri realizácii diela jedného partnera v oblasti vnútorného vybavenia budov. Referencie sú uvedené v samostatnom súbore a na www.pzm.sk.

Tešíme sa na spoluprácu